Ga direct naar de inhoud van de website

CLB Aarschot
 

Plichten
Alle leerlingen nemen in de loop van het basis- en secundair onderwijs een aantal keren deel aan een geneeskundig onderzoek. Die onderzoeken zijn verplicht. U wordt daar vooraf over ingelicht en achteraf krijgt u hiervan de resultaten.
Inentingen worden aanbevolen Het CLB biedt gratis een aantal inentingen aan. Hoewel die niet verplicht zijn, worden ze ten zeerste aanbevolen. Voor elke inenting wordt daarvoor uw toestemming gevraagd.
U bent verplicht richtlijnen in kader van besmettelijke ziekten op te volgen.

Als uw zoon of dochter hardnekkig spijbelt, is het CLB verplicht om op vraag van de school met u contact op te nemen. U bent dan verplicht om mee te werken aan een oplossing.

Het CLB begeleidt elke overgang naar het buitengewoon onderwijs. De beslissing om de overstap te maken, wordt altijd genomen samen met ouders, school, CLB en de leerling zelf. Om de uiteindelijke overstap te kunnen maken zal het CLB de nodige attesten opmaken.