Ga direct naar de inhoud van de website

CLB Aarschot
In een netwerk van hulpverleners

Sociale kaart


Indien gespecialiseerde hulp van buiten de school nodig is, kan het CLB u helpen met het zoeken naar de meest geschikte vorm van hulp. De CLB-medewerker houdt overleg met deze hulpverleners, indien hij daarvoor uw toestemming heeft.

Verder wil het CLB graag voor de nodige contacten zorgen tussen de hulpverleners en de school.

Het CLB werkt nauw samen met diensten zoals het CAW (Centrum Algemeen Welzijn), het JAC (Jeugd Advies Centrum), Bijzondere jeugdzorg, Kind&Gezin, huisartsen/Specialisten, psychiaters, andere CLB's, logopedisten, kinesisten, het VC (vertrouwenscentrum), therapeuten, revalidatiecentrum, CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg), Transit, ...