Ga direct naar de inhoud van de website

CLB Aarschot
 

Zo werken wij
Dat wil zeggen op jouw vraag. Je kunt rechtstreeks contact opnemen met een van onze medewerkers door te telefoneren, te mailen of door gewoon op het centrum langs te komen. Voor dringende vragen neem je best telefonisch contact op met het centrum!

Je kunt onze medewerkers treffen op het centrum of in de school tijdens de spreekuren of op de afgesproken momenten.

Al onze tussenkomsten zijn gratis.

Al je contacten met onze medewerkers zijn vertrouwelijk. Vanaf de leeftijd van 12 jaar beslis je zelf of we je ouders, leerkrachten of anderen mogen inlichten of betrekken.

Onze medewerkers werken nauw samen met je school en je ouders tenzij je vraagt dat niet te doen. Zij blijven wel onafhankelijk. Op de eerste plaats handelen ze in jouw belang

CLB-medewerkers werken samen in een team, dat per school bestaat uit een pedagoog of een psycholoog, een arts, een verpleegkundige en een maatschappelijk werker. Samen gaan zij na hoe ze je het best kunnen helpen.