Ga direct naar de inhoud van de website

CLB Aarschot
 

Je rechten
Het CLB moet je helpen als jij daarom vraagt. Als wij je niet zelf kunnen helpen, dan leggen we je uit waar je wel hulp kunt krijgen.

Niemand kan je hulp door het CLB opdringen, als jij dat niet wil.

Als je iets niet begrijpt of vragen hebt, dan kan je daar uitleg over vragen.

Je mag altijd zeggen wat je denkt of voelt bij de hulp die je krijgt. Ben je het niet eens, dan zoek je samen met de CLB-er naar andere oplossingen.

Als je niet graag alleen met een CLB-er praat, dan mag je iemand meebrengen die je bijstaat.

Dit betekent dat informatie over jou en je gezin niet zomaar aan om het even wie verteld mag worden en zoveel mogelijk moet worden beschermd.

In je CLB-dossier noteren wij de tussenkomsten die wij doen. Jij hebt inspraak bij wat wij noteren en wie je dossier mag inkijken. Kortom, jij bent de baas van je dossier en wij beheren het. Als je van school verandert, mag je vanaf de leeftijd van twaalf jaar weigeren dat je dossier wordt overgedragen naar een ander CLB.