Ga direct naar de inhoud van de website

CLB Aarschot




 

Je plichten




Alle leerlingen nemen in de loop van het basis- en secundair onderwijs een aantal keren deel aan een geneeskundig onderzoek. Die onderzoeken zijn verplicht. Tijdens die onderzoeken krijg je de gelegenheid om aan de arts of aan de verpleegkundige vragen te stellen.
Inentingen worden aanbevolen Het CLB biedt gratis een aantal inentingen aan. Hoewel die niet verplicht zijn, worden ze ten zeerste aanbevolen. Voor elke inenting wordt daarvoor de toestemming aan je ouders gevraagd.
Je bent verplicht richtlijnen in kader van besmettelijke ziekten op te volgen.

Als je hardnekkig spijbelt, is het CLB verplicht om op vraag van de school met jou en met je ouders contact op te nemen. Jij bent dan samen met je ouders verplicht om mee te werken aan een oplossing.