Ga direct naar de inhoud van de website

CLB Aarschot
 

Zo werken wij
Dat wil zeggen op jouw vraag of op vraag van de betrokken leerling of zijn ouders. Het CLB zal in principe dus niet uit eigen beweging actie ondernemen. Naargelang de afspraken in je school kan je zelf contact met ons nemen of wordt een zorgleerkracht/leelingenbegeleider ingeschakeld. Wij zijn te bereiken op school, vaak op afgesproken, vaste momenten of op het centrum.

Als de school vraagt een leerling te begeleiden, kan het CLB aan de leerling of zijn ouders een voorstel tot begeleiding doen. Leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen hiervoor zelf hun toestemming geven. Voor leerlingen jonger dan 12 jaar is de instemming van de ouders nodig.

Al onze tussenkomsten zijn gratis.

CLB-medewerkers hebben beroepsgeheim. Zij mogen informatie die ze in vertrouwen van leerlingen, ouders of leerkrachten krijgen, niet met derden of met elkaar delen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Leerkrachten hebben ambtsgeheim. Zij hebben geen zwijgplicht maar spreekplicht tegenover hun hiƫrarchische oversten, wanneer de belangen van de school of van andere leerlingen op het spel staan.

Het CLB en de school werken als partners in de leerlingenbegeleiding nauw samen. Ze handelen echter beiden vanuit hun eigen autonomie.

Aan elke school is een team van CLB-medewerkers gekoppeld, dat bestaat uit een pedagoog of een psycholoog, een arts, een verpleegkundige en een maatschappelijk werker. Samen gaan zij na hoe ze je best kunnen helpen.