Ga direct naar de inhoud van de website

CLB Aarschot
 

Plichten
Alle leerlingen nemen in de loop van het basis- en secundair onderwijs een aantal keren deel aan een geneeskundig onderzoek. Die onderzoeken zijn verplicht. De ouders worden daar vooraf over ingelicht en achteraf krijgen zij hiervan het resultaat.
Inentingen worden aanbevolen Het CLB biedt gratis een aantal inentingen aan. Hoewel die niet verplicht zijn, worden ze ten zeerste aanbevolen. Voor elke inenting wordt daarvoor de toestemming aan de ouders gevraagd.
Je bent verplicht richtlijnen in kader van besmettelijke ziekten op te volgen.

Als een leerling hardnekkig spijbelt, is het CLB verplicht om op vraag van de school met zijn ouders contact op te nemen. Die moeten dan meewerken aan een oplossing.

Een overgang naar het buitengewoon onderwijs is een grote stap. Het CLB begeleidt elke overgang naar het buitengewoon onderwijs. We streven ernaar het onderwijs zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij wat de leerling nodig heeft. De beslissing om de overstap te maken, wordt altijd genomen samen met ouders, school, CLB en de leerling zelf. Een leerling zal dus nooit gedwongen naar het buitengewoon onderwijs overstappen. Om de uiteindelijke overstap te kunnen maken zal het CLB de nodige attesten opmaken.