Ga direct naar de inhoud van de website

CLB Aarschot
Netwerk van hulpverleners

Samenwerking Indien gespecialiseerde hulp van buiten de school nodig is, kan het CLB je helpen met het zoeken naar de meest geschikte vorm van hulp. Het beschikt daarvoor over een uitgebreide sociale kaart.

Verder wil het CLB graag voor de nodige contacten zorgen tussen de hulpverleners, de school en de ouders.

Het CLB werkt nauw samen met diensten zoals het CAW (Centrum Algemeen Welzijn), het JAC (Jeugd Advies Centrum), Bijzondere Jeugdzorg, Kind&Gezin, huisartsen/specialisten, psychiaters, andere CLB's, logopedisten,kinesisten, het VC (VertrouwensCentrum), therapeuten, revalidatiecentra, CGG (Centrum Geestelijke Gezondheidszorg), Transit, ...