Ga direct naar de inhoud van de website

CLB Aarschot
 

Samenwerking
Om de drie jaar sluiten de school en het CLB een samenwerkingscontract af.

Daarin staat beschreven hoe de leerlingenbegeleiding van het CLB aansluit bij de leerlingenbegeleiding van de school zelf, in hoofdzaak wat de concrete zorgactiviteiten betreft ten behoeve individuele, zorgvragende leerlingen.

Daarnaast wordt de schoolondersteunende bijdrage van het CLB op niveau van klassen, klasgroepen en van de hele school beschreven. Die kunnen bestaan uit:
- medewerking aan de verdere uitbouw van de interne leerlingenbegeleiding en de afstemming met de externe leerlingenbegeleiding, waaronder het zorgbeleid.
- deelname aan de ontwikkeling van pedagogisch-didactische projecten op school met het oog op het verbeteren van het welbevinden van de leerlingen.