Ga direct naar de inhoud van de website

CLB Aarschot
 

Rechten van de leerling en ouders
CLB-medewerkers (en leerkrachten) moeten leerlingen helpen, als die of zijn ouders daar naar vragen. Als CLB of de school zelf niet kunnen helpen, dan moet elders hulp gezocht worden

Het CLB kan geen advies, hulp of beslissingen opdringen, als de leerling of zijn ouders die niet willen.

ALs extra hulp wordt ingeschakeld, dan hebben leerlingen en hun ouders recht op uitleg.

Leerlingen en ouders mogen zeggen wat ze denken bij de hulp die ze krijgen. Als ze het niet eens zijn, dan kan samen naar andere oplossingen worden gezocht.

Dit betekent dat de informatie over de leerling en het gezin waar hij deel van uitmaakt, niet zomaar aan om het even wie mag worden doorverteld en zoveel mogelijk moet worden beschermd.

Leerlingen mogen vanaf hun twaalfde jaar zelf beslissen of ze CLB-begeleiding wensen en in welke mate hun ouders mogen worden ingelicht over de contacten die ze met het CLB hebben.

In dat dossier noteren wij de tussenkomsten die wij doen. Leerlingen en hun ouders hebben inspraak bij wat wij noteren.